Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

UCHWAŁA XVIII ZJAZDU

UCHWAŁA XVIII ZJAZDU DELEGATÓW WOJEWÓDZKIEGO
TOWARZYSTWA KRZEWIENIA KULTURY FIZYCZNEJ
W SPRAWIE KIERUNKÓW DZIAŁANIA NA LATA 2015-2018

Biorąc pod uwagę stan organizacyjny Wojewódzkiego Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej oraz możliwości realizacji celów statutowych XVIII Zjazd Delegatów  uchwala Kierunki Programowe na lata 2015 – 2018

W zakresie spraw organizacyjnych należy:
1. Systematycznie utrwalać pozytywny wizerunek Towarzystwa
2. Utrzymywać i promować dotychczasowy dorobek TKKF we wszystkich jednostkach organizacyjnych.
3. Konsekwentnie dążyć do rozszerzania stanu organizacyjnego TKKF ze szczególnym uwzględnieniem pozyskiwania do współpracy szerokiej rzeszy młodzieży i przekazywanie jej na bieżąco naszych doświadczeń i wiedzy z działalności.
4. Zacieśniać współpracę z organami administracji publicznej, stowarzyszeniami i ich związkami, instytucjami i placówkami oświatowymi, fundacjami, itp.
5. Prowadzić systematyczną współpracę z mass mediami w promowaniu zdrowego stylu życia poprzez różnorodne formy ruchowe.

W zakresie spraw programowych
1. Inicjować, organizować, propagować nowatorskie i atrakcyjne formy sportu dla wszystkich oraz tworzyć warunki do ich realizacji, poprzez:
- imprezy sportowo – rekreacyjne dla dorosłych i rodzin,
- sprawdzone i popularne rozgrywki ligowe w: piłce nożnej, siatkówce, tenisie stołowym,
- cykl imprez biegowych pod nazwą: „Ruch Doskonali i Uzdrawia Serce” oraz Ogólnopolską Akcję „Biegi Rodzinne”, Światowy Dzień Marszu TAFISA,
- sportowe współzawodnictwo rodzin.
2. Inicjować, organizować, propagować nowatorskie i atrakcyjne formy sportu  dzieci i młodzieży poprzez:
- różnorodne formy zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży,
- akcje letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży,
- kontynuację programu Gimnastyka Korekcyjna z Nauką Pływania,
- kolejne edycje „Czwartków Lekkoatletycznych”.
3. Realizować program aktywizacji i terapii ruchowej dla osób III wieku z jego nowymi formami:
- Ośrodki terapii ruchowej dla osób III wieku,
- nauka pływania 50 +,
- Nordic Walking sportem dla seniora,
- Rytm, muzyka, taniec formą terapii i aktywności fizycznej dla seniorów.
4. Realizować program dla osób z nadwagą.
5. Promować prozdrowotne aspekty sportu dla wszystkich w ramach organizacji „Miesiąca dla Zdrowia”.
6. Prowadzić systematycznie akcję popularyzującą Bieg po Zdrowie.
7. Kontynuować Program sportu osób niepełnosprawnych poprzez:
- imprezy sportowo – rekreacyjne,
- obozy sportowe,
- sekcje ćwiczebne.
8. Promować i kontynuować realizację programu Trenuj z Mistrzem
9. Upowszechniać na szeroką skalę program aktywności ruchowej „RÓWNIK” 40076

W zakresie spraw finansowych
1. poprawić stan opłacania składek członkowskich,
2. występować do władz administracyjnych i samorządowych o przydział zadań zleconych ze zwiększonym zabezpieczeniem finansowym,
3. w zamian za reklamę i promocję pozyskiwać środki finansowe na organizację imprez od sponsorów,
4. czynić starania o fundusze unijne na realizację celów statutowych,
5. prowadzić oszczędną gospodarkę środkami finansowymi.

Realizację Uchwały powierza się Zarządowi i wszystkim ogniskom, z upoważnieniem do bieżącego korygowania zakresu poszczególnych zadań w stosunku do wielkości otrzymanych i pozyskiwanych środków finansowych.

XVIII  ZJAZD DELEGATÓW
WOJEWÓDZKIEGO TOWARZYSTWA
KRZEWIENIA KULTURY FIZYCZNEJ
W LUBLINIE
Chełm, dnia 18 października 2014r.

Biuro Wojewódzkiego TKKF w Lublinie
20-609 Lublin    ul. Filaretów 44   
tel. 727 712 273
e-mail: wtkkflublin@wp.pl

NIP          712 21 83 985    
REGON   0000164069
KONTO   Bank PKO BP
78 1020 3150 0000 3102 0041 4375

marszalkowski

msit

Copyright (c) Wojewódzkie TKKF Zarząd w Lublinie 2014. All rights reserved.
Designed by MjP