Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Historia i działalność TKKF

logo3 maja 1957 r., Krajowa Konferencja Założycieli, która odbyła się w Warszawie, przyjeła uchwałę o powołaniu do życia Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej. Założycielami TKKF były stowarzyszenia sportowe: AZS, LZS, "START". Konferencja zatwierdziła statut TKKF, jako stowarzyszenia zrzeszającego ogniska TKKF z terenu kraju, ustaliła zasady powoływania instancji wojewódzkich i tworzenia ognisk terenowych, wybrała tymczasowy Zarząd Główny TKKF

Uchwała założycielska TKKF z 1957 r. , podjęta została w brzmieniu następującym: (zobacz oryginalny dokument uchwały)
14 - 15 grudnia 1957 r., w Warszawie odbył się poprzedzony zjazdami wojewódzkimi, I Krajowy Zjazd Delegatów TKKF z udziałem 214 delegatów. Zjazd uchwalił, po ogłoszonych poprawkach statut TKKF, zatwierdził godło i barwy oraz odznakę TKKF, a także zasady działalności orgaizacyjne i programowo - szkoleniowe. Wybrano 60 osobowy Zarz_d Główny i 5 osobową Główną Komisję Rewizyjną. Prezesem ZG TKKF został wybrany Feliks Kędziorek. W okresie I Zjazdu zarejestrowane były już 94 ogniska terenowe TKKF. Od tego czasu minęło w 2007 r. - pięćdziesiąt lat. XIV Krajowy Zjazd Delegatów TKKF, który odbył się w Warszawie w dniu 25 listopada 2006 r., podjął uchwałę o rozpoczęciu obchodów Jubileuszu 50 - lecia TKKF. Wręczono pierwsze, ustanowione przez ZG TKKF Medale 50 - lecia TKKF "Za zasługi" Medale te otrzymali członkowie honorowi TKKF, b. członkowie władz TKKF, legitymuj_cy się kilkudziesięcioletnim stażem działalności. Obchody 50 - lecia TKKF zostały wykorzystane do zwiększenia aktywności członków stowarzyszenia oraz dla popularyzacji naszych programów i sportowych ofert.

Na dzień dzisiejszy: Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej z siedzibą w Warszawie tworzy zrzeszeniową strukturę funkcjonującą na terenie całej Rzeczypospolitej Polskiej. W województwach działają Wojewódzkie Zwiazki TKKF w liczbie 15-tu, a także Regionalne, Międzypowiatowe, Okręgowe, Powiatowe i Miejskie TKKF w liczbie ponad 50-ciu, jako samodzielne prawnie związki stowarzyszeń kultury fizycznej - będące członkami zwyczajnymi bezpośrednimi i pośrednimi TKKF.

Wojewódzkie, Regionalne, Międzypowiatowe, Okręgowe, Powiatowe i Miejskie Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej zrzeszają w sposób bezpośredni i pośredni Ogniska TKKF i Kluby Rekreacyjno - Sportowe TKKF, działające na obszarze całego kraju. Wg danych statystycznych na 31 grudnia 2007r., działało w Polsce 1.089 Ognisk i Klubów R-S TKKF, w których zrzeszonych było 145.803 członków - osób fizycznych.

Ogniska i Kluby R-S TKKF w roku 2007 były organizatorami 21.214 imprez sportowo - rekreacyjnych, w których uczestniczyło 5.688.402 osób, a także prowadziły 5.364 sekcji i Zespołów ćwiczebnych różnych specjalności, w których ćwiczyło 225.077 osób.

Obszarem działalności programowej Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej jest SPORT DLA WSZYSTKICH. Dążymy do spopularyzowania i urzeczywistnienia nowoczesnych idei oraz form sportu dla wszystkich wśród naszego społeczeństwa w tym osób niepełnosprawnych, do szerszego podejmowania działań indywidualnych i grupowych w tym zakresie w różnych środowiskach.

Program TKKF kierowany jest do zróżnicowanych grup wiekowych. Uwzględnia różnorodne potrzeby i zainteresowania indywidualne, możliwożci ekonomiczne społeczności lokalnych, aktualna modę, krajowe, europejskie i światowe tendencje w rozwoju sportu dla wszystkich. Podstawowa działalność programowa realizowana jest w środowisku w formie:
A) sekcji i zespołów ćwiczebnych różnych specjalności,
B) imprez sportowo - rekreacyjnych o różnej treści programowej i różnym zasięgu, oraz integracyjnych imprez sportowo rekreacyjnych, a także turystycznych,
C) obozów sportowych i sportowo - rekreacyjnych dla dzieci oraz młodzieży z UKS i stowarzyszeń kultury fizycznej, środowisk o niskim statusie materialnym, a także obozów rodzinnych i rekreacyjno - zdrowotnych promujących prozdrowotne formy aktywności ruchowej,
D) szkolenia wolontariuszy sportu dzieci i młodzieży i instruktorów rekreacji ruchowej różnych specjalności,
E) zajęć w ośrodkach terapii ruchowej dla osób III wieku i ośrodkach dla osób dorosłych z nadwagą ,oraz ośrodkach - biegu po zdrowie

źródło: ZG TKKF

Biuro Wojewódzkiego TKKF w Lublinie
20-609 Lublin    ul. Filaretów 44   
tel. 727 712 273
e-mail: wtkkflublin@wp.pl

NIP          712 21 83 985    
REGON   0000164069
KONTO   Bank PKO BP
78 1020 3150 0000 3102 0041 4375

marszalkowski

msit

Copyright (c) Wojewódzkie TKKF Zarząd w Lublinie 2014. All rights reserved.
Designed by MjP